Dech života II

03.01.2015 18:58

Z jádra naší bytosti vychází sled rytmů, které dohromady tvoří primární respirační systém. Starověké civilizace znaly tyto skutečnosti a dokázaly pracovat s touto životně důležitou vnitřní energií. Zmínky o léčení pomocí energie Dechu života najdeme v pramenech starého Egypta, Indie nebo Peru. Tyto znalosti byly lidstvem zdánlivě zapomenuty, avšak stále přežívaly v tzv. kolektivním nevědomí lidstva. Nyní je nám znovu umožněno s touto mimořádně léčivou silou pracovat…

 

 DECH ŽIVOTA 2.část – Kraniosakrální terapie

Dvoudenní seminář, je zaměřen hlavně na praktická cvičení. Účastníci se naučí provádět ucelenou léčebnou terapii. Každý z účastníků obdrží bohatá skripta a na závěr certifikát o absolvování kurzu.

 

Podmínkou účasti je absolvování základního kurzu Dech života – Naladění.

 

Kdy: 11 – 12. 4. 2015 od 9:00 – 17:00

 

Přihlášky: Ing Jela Brychtová, tel. 723 926 331 e-mail: alej.alej@centrum.cz

 

Pro bližší informace pište na e-mail:

 michalkova.jana@centrum.cz 

www.Fiestar-lecivedoteky.com 

Tel. 723 155 242