Poselství run

27.11.2017 21:09

Poselství run

Slovo RUNA znamená tajemství. Runová magie je hluboké vědění o kosmických a skrytých přírodních silách, nebeských i zemských proudech, vlnách, bytostech a mocnostech.

Runy mají tajemný vnitřní potenciál, o němž nepochybuje nikdo, kdo se s nimi ocitl v úzkém kontaktu.

Přinášejí poselství, které pomáhá na cestě životem, při hledání další cesty, ochraňují a dokážou i léčit.

 

S sebou: pohodlné oblečení, psací  potřeby, kdo má vlastní runy

Dostanete: skripta

 

Přihlášky: Ing Jela Brychtová, tel. 723 926 331 e-mail: alej.alej@centrum.cz